Alio je spletna trgovina, ki sledi uveljavljenim pogojem poslovanja. Tukaj jih pojasnjujemo na jasen in razločen način, da boste kot kupci vedeli, kaj pričakovati in kako se sporazumeti v primeru nejasnosti ali sporov.

KONTAKTI

Podporo in odgovore na morebitne nejasnosti vam nudi ekipa Alio, ki je dosegljiva na e-mailu info@alio.si oz. na telefonski številki +386 (0) 59 058 320 / 21, od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro, z izjemo praznikov.

DELOVANJE SPLETNE TRGOVINE

alio.si je spletna trgovina, ki jo administrira podjetje AV Šport d.o.o. (lastnik in ponudnik). Spletna trgovina deluje v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. AV Šport d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pogojev, ki pa bodo vedno ažurno objavljene na tej spletni strani.

AV Šport je AV ŠPORT, Trgovina, d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID št.za DDV: SI31168981, matična št.: 6129609000; podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. SRG 2012/11009.

REGISTRACIJA

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

NAKUP

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. S tem je sklenjena kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in trgovcem. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani trgovca vselej dostopni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

KUPOPRODAJNA POGODBA

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

CENE

Vse cene v spletni trgovini alio.si so navedene v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Ažurnost in pravilnost podatkov se trudimo zagotavljati po svojih najboljših močeh, a se kljub temu lahko zgodi, da je kakšen podatek o dobavljivosti, lastnosti artikla ali ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, vas bomo o spremembi obvestili in vam omogočil odstop od nakupa ter vam ponudili rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

NAČINI PLAČILA

Plačila s kreditno kartico

Vrednost naročila lahko poravnate neposredno v spletni trgovini ob zaključku nakupa. Glede na vašo izbiro vas bo varen računalniški sistem vodil po korakih, kamor boste vnesli vaše podatke in podatke o vaši kartici.

DOSTAVA

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Izdelki so dostopni v razumljivem roku. Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

  • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov;
  • z dostavo, v tem primeru se plačajo tudi stroški dostave, razen če je zaradi skupne količine nakupa določeno drugače.

Pogodbeni partner trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. Strošek dostave je določen pri vsakem nakupu, v postopku oddaje naročila.

VRAČILO IZDELKOV

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@alio.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ter o tem obvestiti trgovca. V primeru, da uporabnik (kupec) izdelke vrne brez originalne embalaže ali je ta embalaža uničena, oziroma če izdelek kaže znake uporabe, si trgovec pridržuje pravico, da vračilo zavrne.

Za vrnjene izdelke trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca).

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom.

VARNOST

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

VARSTVO OTROK

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tule.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila. 

Čeprav se trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Trgovec prav tako ne odgovarja za tipkarske napake.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dostavni službi dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi.

PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 (0) 59 058 320 / 21 ali pa na elektronski poštni naslov info@alio.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

KONČNO DOLOČILO

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani alio.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo trgovcu sporoči preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor trgovca, v Ljubljani, dne 01.09.2017


PRAVILA NAGRADNE IGRE »FOLLOW ALIO«

SPLOŠNE ODLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje AV Šport d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Organizator zagotovi izbrane nagrade in njihov prevzem na dogovorjeni lokaciji. Žrebanje opravi ambasador blagovne znamke ALIO, Adrijana Dimec oz. Lara Nastran in omenjeno objavi na socialnem omrežju Instagram in ali FACEBOOK.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji oziroma mladoletne osebe (mlajše od 18 let), ki pa morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nagradna igra poteka prek družabnega omrežja Instagram in / ali FACEBOOK na profilih ALIO online shop, Adrijane Dimec ter Lare Nastran, zato lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družbenega omrežja Instagram /FACEBOOK pridružene profilu, na katerem poteka nagradna igra in ki so na tem profilu kliknile gumb »Sledi« oziroma »Follow«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Instagram in / ali FACEBOOK na profilih organizatorja ter obeh ambasadorjev, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu nagradne igre, kjer bo nagradna igra tudi poteka. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev poskrbita ambasadorja, Adrijana Dimec in Lara Nastran.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, objavljen na družbenem omrežju na profilu ambasadorjev in organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo na dan žreba objavljen na profilih organizatorja in ambasadorjev, omenjen pa bo tudi v komentarju pod objavo nagradne igre.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, v roku 30 dni od objave žreba.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju na naslov info@alio.si predložiti naslednje osebne podatke:

ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča ter kraj bivanja. Če nagrajenec v tridesetih dneh po datumu objave žreba ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetih pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade),
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji),
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade),

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabnik podatkov je administrator Instagram profila ter odgovorna za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, prek elektronske pošte ali telefonske številke, do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook / Instagram skupnosti.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na profilih družbenih omrežij.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook / Instagram profilih.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno lahko igro naslovite na elektronski naslov organizatorja: info@alio.si