Svjesni smo da Vam nije svejedno na koji način upravljamo Vašim osobnim podacima i cijenimo Vaše povjerenje u to da ćemo se sa njima odnositi sa maksimalnim poštovanjem. Ova stranica sadrži opis naše politike privatnosti koja je dio općih uvjeta poslovanja ove online trgovine. Obvezujemo se da ćemo štititi Vaše osobne podatke i privatnost pri korištenju naše online trgovine. Prikupljene osobne podatke upotrebljavati ćemo isključivo za pružanje usluga koje nudimo. Poštujemo povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine te ćemo stoga učiniti sve kako bismo Vas zaštitili od bilo kakvog kršenja i zlouporabe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojemu posvećujemo iznimnu pozornost jer smo svjesni osjetljivosti tog područja. Pri prikupljanju i osiguranju osobnih podataka surađujemo sa platformom PrestaShop koja osigurava visoke sigurnosne standarde.

UPORABA OSOBNIH PODATAKA

Za potrebe pružanja usluga koje nudimo prikupljamo, vodimo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće korisničke podatke:

  • ime i prezime;
  • adresu za dostavu;
  • poduzeće, tj. naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • adresu elektronske pošte (korisničko ime);
  • lozinku u šifriranom obliku;
  • broj telefona;
  • državu dostave;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrazce unutar online trgovine;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno unese u svoj korisnički račun.

Za točnost, istinitost i ažurnost podataka koje korisnici unesu ne odgovaramo.

KOLAČIĆI I IP ADRESE

Sustav online trgovine svakom korisniku na početku svake uporabe online trgovine dodjeljuje kolačić za identifikaciju, spremanje košarice za kupovinu („cookie“) koji se pohranjuje u memoriju pretraživača za vrijeme pretraživanja online trgovine i izbriše se sat vremena nakon prestanka uporabe. Na osobno računalo korisnika lako se spremaju i neki trajni kolačići kao npr. identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za prepoznavanje pri sljedećem posjetu stranici ili recenzije proizvoda koje je korisnik ocijenio, a koje se putem kolačića šalju vanjskoj usluzi Google Analytics te služe analizi posjeta online trgovine. Takve podatke u anonimiziranom obliku upotrebljavamo za izradu statističkih analiza. Za potrebe osiguranja online sigurnosti prikupljamo IP adrese sa kojih korisnici pristupaju našoj online trgovini.

IZJAVA O ZAšTITI POVJERLJIVOSTI OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI KORISNIKA

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka vezani smo za zaštitu podataka korisnika naše online trgovine. Ni pod kojim okolnostima nećemo bez izričitog dopuštenja korisnika širiti njihove osobne ili druge podatke trećim osobama, tj. nećemo trećim osobama dopustiti da ulaze u osobne ili druge podatke korisnika osim kada bi to od nas tražile državne ustanove i kada za to postoji zakonska obveza, ali u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudom ili drugim državnim organima te za zaštitu naših zakonskih interesa.

Svi osobni i drugi podaci koje bi korisnik posredovao prilikom prijave u online trgovinu kao i pri narudžbi proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, biti će zaštićeni u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Navedene podatke nećemo upotrebljavati na način koji bi štetio korisniku ili drugoj povezanoj osobi. Podatke korisnika nećemo upotrebljavati za slanje promotivne elektronske pošte ili drugih promocijskih materijala osim onih na koje je korisnik pristao, tj. na koje se prijavio. Podatke u anonimiziranom obliku upotrebljavati ćemo za potrebe statističkih analiza. Zaštita osobnih i drugih podataka naših korisnika neće biti kršena ni u kojem slučaju.

Dostavnoj službi proslijediti ćemo podatke za dostavu u online trgovini kupljenih artikala (podaci o primatelju i adresa za dostavu). Putem elektronske pošte stupiti ćemo u kontakt sa korisnikom ako će to biti potrebno za zaključenje kupovine u online trgovini, putem kontaktnog telefonskog broja ako će u postupku registracije, tj. kupovine u online trgovini doći do poteškoća.

IZVRšENJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sve osobe koje su kod nas stalno ili honorarno zaposlene, a koje imaju pristup osobnim ili drugim podacima korisnika, upoznate su sa dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka korisnika i dužne su poštovati ta pravila o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika online trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa sa nama.

Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu prestati koristiti online trgovinu te lako mogu poništiti svoju registraciju. To se čini na način da nam napismeno javite poništenje svoje registracije. Prije podnošenja zahtjeva za poništenje registracije korisnik mora podmiriti sve nepodmirene dugove proizašle iz kupnje u online trgovini. Povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine štite se na odgovarajući način prema politici privatnosti i u slučaju poništenja registracije.